Predstavitve/objave o pridelavi zelenjadnic

Rezultate preskušanj predstavljamo in interpretiramo na ogledih, delavnicah, posvetih in izobraževanjih, v člankih, referatih in posterjih ter v namenskih publikacijah.

OB NADALJNJI UPORABI TU ZBRANIH VIROV LE-TE NAVEDITE!

PUBLIKACIJE

Opisna sortna lista za papriko 2015 – bela babura, Zbirka Opisna sortna Lista RS, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Opisna sortna lista za jajčevec 2015, Zbirka Opisna sortna Lista RS, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Gojenje listnatih azijskih vrtnin na hidroponskem sistemu, diplomsko delo, 2019, Eva Pesjak (BF)

Pridelek in kakovost čebulic česna (Allium sativum L.) glede na termin sajena, diplomsko delo, 2020, Zala Švab (BF)

PREDAVANJA, IZOBRAŽEVANJA

Vremenske značilnosti let 2023 in 2022 s poudarkom na primernosti za pridelavo paradižnika, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, Damjana Žnidar in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment debeloplodnega paradižnika, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, Mojca Škof in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Poudarki iz tehnologije pridelave paradižnika, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pregled škodljivih organizmov na paradižniku in predstavitev poskusa zatiranja paradižnikove rjaste pršice (Aculops lycopersici), Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Marko Devetak (KGZS-Zavod NG)

Vpliv cepljenja in tehnike gojenja na količino in kakovost plodov paprike, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Nina Kacjan Maršić in dr. Maja Mikulič Petkovšek (BF)

Huminske kisline pri pridelavi paprike (Capsicum annuum L.), Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Tilen Zamljen in dr. Ana Slatnar (BF)

Izkušnje z uporabo biorazgradljivih zastirnih folij, Izobraževanje o varstvu vrtnin za JSKS, 2023, dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Dinamika rasti krhkolistne rozetaste solate glede na termin pridelave, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Sortiment krhkolistne rozetaste solate za pridelavo na kos, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment in termini pridelovanja motovilca, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Primerjava pridelave motovilca z neposredno setvijo in s sadikami, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Damjana Žnidar, Suzana Poplašen, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Količina in kakovost pridelka solate (Lactuca sativa L.), pridelane na hidroponu in v tleh, v poletnem in jesenskem terminu, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Nina Kacjan Maršić in Vid Žitko (BF)

Zatiranje gnilob koreninskega vratu solatnic, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Marko Devetak (KGZS-Zavod Nova Gorica)

Nekaj poudarkov iz tehnologije pridelave bučke, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Sortiment bučke za pridelavo na prostem, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment bučke za pridelavo v tunelu, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Kakovost in količina pridelka sort bučk (Cucurbita pepo L.) za vertikalno vzgojo, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Ana Slatnar (BF)

Rezultati poskusov s cepljenimi kumarami (Cucumis sativus L.), Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Nina Kacjan Maršić (BF)

Rezultati preskušanj sort melon, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Mojca Škof, Damjana Žnidar in Kristina Ugrinović (KIS)

Zakonodajni postopki uvedbe namakanja, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Marko Černe (KGZS-KGZ Ptuj)

Analiza trga čebulnic v Sloveniji, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Alenka Marjetič Žnider (MKGP)

Gnojenje lokalnih sort čebule z dušikom, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pridelava česna iz lastnega in certificiranega semenskega materiala, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Vpliv sajenja šalotke v več jesenskih terminih na količino in kakovost pridelka, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Ana Slatnar (BF)

Vpliv vrste sadilnega materiala na kakovost in količin pridelka šalotke, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Nina Kacjan Maršić (BF)

Manj znana čebulnica: zimski luk (Allium fistulosum L.), Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Ana Slatnar (BF)

Bolezni in škodljivci čebulnic v 2019, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Neja Marolt (KIS)

Ocenjevanje kakovosti kislega zelja in repe, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Igor Škerbot (SZIPZ)

Sortiment visokega fižola za stročje, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Sortiment nizkega fižola za zrnje, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Uporaba simbiontskih pripravkov pri pridelavi stročnic, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pridelava boba v zimsko spomladanskem obdobju, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Nina Kacjan Maršić in Ana Slatnar (BF)

Prehranske značilnosti navadnega in turškega fižola, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Lovro Sinkovič (KIS)

Pridelovalna in uporabna vrednost lokalnih sort zelenjadnic, delavnica za JSKS, BF 2018, Kristina Ugrinović in Mojca Škof

Sortiment in termini spravila pora, Posvet 8. Zelenjadarske urice 2017, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pridelava česna, Posvet 8. Zelenjadarske urice 2017, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Glivične bolezni česna in pora, Posvet 8. Zelenjadarske urice 2017, Metka Žerjav (KIS)

Predstavitev poskusov KIS v letu 2013, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Program žlahtnjenja zelja in predstavitev potencialno zanimivih hibridnih sort, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Katarina Rudolf Pilih (KIS)

Izkušnje s pridelavo ptujskega lűka na ptujskem polju, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Miran Klinc

Zaščitimo slovenske kmetijske pridelke in živila, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Jelka Potočnik (Inštitut KON-CERT)

Predstavitev rezultatov poskusa s česnom, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Nina Kacjan Maršić (BF)

Vrtnarski utrinki iz Španije, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Nina Kacjan Maršić (BF)

Novosti integrirane pridelave zelenjave, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Ana Ogorelec (KGZS-KGZ Ljubljana)

ČLANKI, REFERATI, POSTERJI

Effect of grafting on yield and quality traits of pepper fruits, grown in soil and soilless system, 54th Croatian and 14th International Symposium on Agriculture, 2019, Nina Kacjan Maršić, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek (BF)

The impact of planting date and cultivar on yield and morphological traits of garlic (Allium sativum L.) bulbs : data from a small-scale experiment, 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, 2020, Katarina Košmelj in Ana Slatnar (BF)