Predstavitve/objave o pridelavi zelenjadnic

Rezultate preskušanj predstavljamo in interpretiramo na ogledih, delavnicah, posvetih in izobraževanjih, v člankih, referatih in posterjih ter v namenskih publikacijah.

OB NADALJNJI UPORABI TU ZBRANIH VIROV LE-TE NAVEDITE!

PUBLIKACIJE

Opisna sortna lista za papriko 2015 – bela babura, Zbirka Opisna sortna Lista RS, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Opisna sortna lista za jajčevec 2015, Zbirka Opisna sortna Lista RS, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Gojenje listnatih azijskih vrtnin na hidroponskem sistemu, diplomsko delo, 2019, Eva Pesjak (BF)

Pridelek in kakovost čebulic česna (Allium sativum L.) glede na termin sajena, diplomsko delo, 2020, Zala Švab (BF)

PREDAVANJA, IZOBRAŽEVANJA

Vpliv apnenja, zeolita, organske snovi in sorte na vsebnost Cd v česnu, Predavanje za KGZS JSKS – Strokovna skupina za vrtnarstvo, 2024, dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Vremenske značilnosti let 2023 in 2022 s poudarkom na primernosti za pridelavo paradižnika, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, Damjana Žnidar in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment debeloplodnega paradižnika, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, Mojca Škof in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Poudarki iz tehnologije pridelave paradižnika, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pregled škodljivih organizmov na paradižniku in predstavitev poskusa zatiranja paradižnikove rjaste pršice (Aculops lycopersici), Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Marko Devetak (KGZS-Zavod NG)

Vpliv cepljenja in tehnike gojenja na količino in kakovost plodov paprike, Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Nina Kacjan Maršić in dr. Maja Mikulič Petkovšek (BF)

Huminske kisline pri pridelavi paprike (Capsicum annuum L.), Posvet JS v vrtnarstvu, 14. Zelenjadarske urice, 2024, dr. Tilen Zamljen in dr. Ana Slatnar (BF)

Izkušnje z uporabo biorazgradljivih zastirnih folij, Izobraževanje o varstvu vrtnin za JSKS, 2023, dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Vrednotenje in razmnoževanje svetovnih zbirk fižola (Phaseouls vulgaris L. ) in lupine (Lupinus sp.) v okviru projekta INCREASE, dr. Barbara Pipan, dr. Lovro Sinkovič in dr. Vladimir Meglič (KIS)

Sortiment visokega fižola za zrnje, Mojca Škof, Damjana Žnidar in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Termini pridelovanja nizkega fižola za zrnje, dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pomembnejše bolezni in škodljivci fižola in možnosti za njihovo obvladovanje,
mag. Meta Urbančič Zemljič (KIS)

Tehnologije pridelave boba (Vicia faba L.), dr. Nina Kacjan Maršić in dr. Ana Slatnar (BF)

Predstavitev Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave, Igor Škerbot (SZIPZ)
Ocenjevanje kakovosti kislega zelja in repe 2022 in podelitev priznanj, Igor Škerbot (SZIPZ)

Dinamika rasti krhkolistne rozetaste solate glede na termin pridelave, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Sortiment krhkolistne rozetaste solate za pridelavo na kos, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment in termini pridelovanja motovilca, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Primerjava pridelave motovilca z neposredno setvijo in s sadikami, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Damjana Žnidar, Suzana Poplašen, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Količina in kakovost pridelka solate (Lactuca sativa L.), pridelane na hidroponu in v tleh, v poletnem in jesenskem terminu, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Nina Kacjan Maršić in Vid Žitko (BF)

Zatiranje gnilob koreninskega vratu solatnic, Posvet JS v vrtnarstvu, 12. Zelenjadarske urice, 2022, Marko Devetak (KGZS-Zavod Nova Gorica)

Nekaj poudarkov iz tehnologije pridelave bučke, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Sortiment bučke za pridelavo na prostem, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment bučke za pridelavo v tunelu, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Kakovost in količina pridelka sort bučk (Cucurbita pepo L.) za vertikalno vzgojo, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Ana Slatnar (BF)

Rezultati poskusov s cepljenimi kumarami (Cucumis sativus L.), Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Nina Kacjan Maršić (BF)

Rezultati preskušanj sort melon, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Mojca Škof, Damjana Žnidar in Kristina Ugrinović (KIS)

Zakonodajni postopki uvedbe namakanja, Posvet JS v vrtnarstvu, 11. Zelenjadarske urice, 2021, Marko Černe (KGZS-KGZ Ptuj)

Analiza trga čebulnic v Sloveniji, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Alenka Marjetič Žnider (MKGP)

Gnojenje lokalnih sort čebule z dušikom, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pridelava česna iz lastnega in certificiranega semenskega materiala, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Vpliv sajenja šalotke v več jesenskih terminih na količino in kakovost pridelka, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Ana Slatnar (BF)

Vpliv vrste sadilnega materiala na kakovost in količin pridelka šalotke, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Nina Kacjan Maršić (BF)

Manj znana čebulnica: zimski luk (Allium fistulosum L.), Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Ana Slatnar (BF)

Bolezni in škodljivci čebulnic v 2019, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Neja Marolt (KIS)

Ocenjevanje kakovosti kislega zelja in repe, Posvet JS v vrtnarstvu, 10. Zelenjadarske urice, 2020, Igor Škerbot (SZIPZ)

Sortiment visokega fižola za stročje, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Sortiment nizkega fižola za zrnje, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Uporaba simbiontskih pripravkov pri pridelavi stročnic, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pridelava boba v zimsko spomladanskem obdobju, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Nina Kacjan Maršić in Ana Slatnar (BF)

Prehranske značilnosti navadnega in turškega fižola, Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Lovro Sinkovič (KIS)

Pridelovalna in uporabna vrednost lokalnih sort zelenjadnic, delavnica za JSKS, BF 2018, Kristina Ugrinović in Mojca Škof

Sortiment in termini spravila pora, Posvet 8. Zelenjadarske urice 2017, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pridelava česna, Posvet 8. Zelenjadarske urice 2017, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Glivične bolezni česna in pora, Posvet 8. Zelenjadarske urice 2017, Metka Žerjav (KIS)

Predstavitev poskusov KIS v letu 2013, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Program žlahtnjenja zelja in predstavitev potencialno zanimivih hibridnih sort, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Katarina Rudolf Pilih (KIS)

Izkušnje s pridelavo ptujskega lűka na ptujskem polju, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Miran Klinc

Zaščitimo slovenske kmetijske pridelke in živila, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Jelka Potočnik (Inštitut KON-CERT)

Predstavitev rezultatov poskusa s česnom, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Nina Kacjan Maršić (BF)

Vrtnarski utrinki iz Španije, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Nina Kacjan Maršić (BF)

Novosti integrirane pridelave zelenjave, Posvet 7. Zelenjadarske urice 2013, Ana Ogorelec (KGZS-KGZ Ljubljana)

ČLANKI, REFERATI, POSTERJI

Vpliv globine sajenja in pinciranja na rast in pridelek melon, Novi izzivi v agronomiji, 2023, Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Vpliv načina zasnove posevka na razvoj rastlin in pridelek motovilca, Novi izzivi v agronomiji, 2023, Kristina Ugrinović, Damjana Žnidar in Mojca Škof (KIS)

Management strategies for the reduction of Cd bioavailability, EUVRIN 4th Workshop Fertilisation and Irrigation, 2022, Kristina Ugrinović (KIS), Suzana Poplašen (student), Breda Vičar (KGZS KGZMS), Vida Žnidaršič Pongrac and Mojca Škof (obe KIS)

Pridelovalne lastnosti lokalnih sort solate, Novi izzivi v agronomiji, 2021, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Leafy Asian vegetables cultivated on a floating hydroponic system and a substrate culture, during the autumn period in greenhouse, VIII South-Eastern Europe Symposium on vegetables and potatoes, 2021, Nina Kacjan Maršić, Maja Mikulič Petkovšek, Metka Hudina, Robert Veberič in Ana Slatnar (BF)

Quality and quantity of shallot (Allium ascalonicum L.) yields affected by different time of autumn planting, VIII South-Eastern Europe Symposium on vegetables and potatoes, 2021, Ana Slatnar, Lea Lukšič, Metka Hudina, Robert Veberič in Nina Kacjan Maršić (BF)

The impact of planting date and cultivar on yield and morphological traits of garlic (Allium sativum L.) bulbs : data from a small-scale experiment, 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, 2020, Nina Kacjan Maršić, Katarina Košmelj in Ana Slatnar (BF)

Cultivation period influence of different Lactuca sativa L. and Valeriana locusta L. varieties on colour parameters and chlorophyll, AgroReS, 2019, Lovro Sinkovič, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Effect of grafting on yield and quality traits of pepper fruits, grown in soil and soilless system, 54th Croatian and 14th International Symposium on Agriculture, 2019, Nina Kacjan Maršić, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek (BF)

Napoved termina za doseganje tržne mase solate, glede na sorto in termin pridelovanja, Novi izzivi v agronomiji, 2019, Nina Kacjan Maršić, Katarina Pavovec in Ana Slatnar (BF)

Rezultati uporabe Rhizobium legominosarum bv. phaseoli pri dveh sortah visokega fižola za stročje, Novi izzivi v agronomiji, 2019, Kristina Ugrinović, Breda Vičar in Mojca Škof (KIS, KGZS-Zavod MS)

Vpliv gnojenja različnih sort čebule (Allium cepa L. var. cepa) na fizikalno-kemijske parametre, Novi izzivi v agronomiji, 2019, Lovro Sinkovič, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

Vpliv termina pridelave različnih sort solate (Lactuca sativa L.) in motovilca (Valeriana locusta L.) na barvne parametre ter relativno vsebnost klorofila, Novi izzivi v agronomiji, 2019, Lovro Sinkovič, Mojca Škof in Kristina Ugrinović (KIS)

PRISPEVKI in INTERVJUJI za TV, RADIO, TISKANI MEDIJ ali SPLETNI PORTAL

Poskusi z zelenjadnicami, prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, RTV SLO 1, 30. 6. 2024, ca. 11 min

Predstavitev poskusov z zelenjadnicami in zelišči, ki se odvijajo v sklopu programa Javne službe za vrtnarstvo, prispevek v oddaji Ljudje in zemlja, RTV SLO 1, 25. 6. 2023, ca. 8 min

GRADIVA ZA OGLEDE

GRADIVO ZA UDELEŽENCE, Ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami na Infrastrukturnem centru Ptuj Kmetijskega inštituta Slovenije, 11. 06. 2024, Ptuj

GRADIVO ZA UDELEŽENCE, Ogled in predstavitev poskusov v okviru Javne službe v vrtnarstvu na KGZS-ZAVOD MS,
12. 07. 2023, Murska Sobota

GRADIVO ZA UDELEŽENCE, Ogled in predstavitev poskusov v okviru Javne službe v vrtnarstvu na Kmetijskem inštitutu Slovenije, 01. 09. 2022, Jablje

GRADIVO ZA UDELEŽENCE, Ogled in predstavitev poskusov v okviru vrtnarske postaje pri KGZS-ZAVOD MS, 03. 08. 2022, Murska Sobota