Preskušanje sort zelenjadnic

Preskušanje sort zelenjadnic

V poljskih poskusih preverjamo kakšna je vrednost sort različnih vrst zelenjadnic za pridelavo in uporabo v različnih pridelovalnih območjih Slovenije ...
Več
Preskušanje tehnologij pridelave zelenjadnic

Preskušanje tehnologij pridelave zelenjadnic

Iščemo in v poljskih poskusih preverjamo tehnološke rešitve pri pridelavi zelenjadnic, ki so primerne za naše agroekološke in ekonomsko-socialne razmere ...
Več
Predstavitve/objave o pridelavi zelenjadnic

Predstavitve/objave o pridelavi zelenjadnic

Rezultate preskušanj predstavljamo in interpretiramo na ogledih, delavnicah, posvetih in izobraževanjih, v člankih, referatih in posterjih ter v namenskih publikacijah ...
Več