Povezave

Financer
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Izvajalec in partnerji
Kmetijski inštitut Slovenije
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Biotehniška šola, Šolski center Nova Gorica

Tehnološka navodila, smernice, priporočila za pridelavo zelenjadnic
Tehnološka navodila za pridelavo fižola, KGZS
Tehnološka navodila za pridelavo solatnic, KGZS
Tehnologija pridelave zelja, KGZS
Tehnologija pridelave cvetače, KGZS
Tehnologija pridelave radiča, KGZS
Tehnologija pridelave endivije, KGZS
Tehnologija pridelave čebule, KGZS
Tehnologija pridelave česna, KGZS
Tehnološka navodila za pridelavo šparglja, KGZS
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic, KGZS
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo vrtnin v rastlinjaku, KGZS
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo, MKGP
Smernice integriranega varstva rastlin za vrtnarstvo, portal IVR
Uporaba zastirk pri pridelavi zelenjave, KGZS
Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi?, KGZS
Obvladovanje bele gnilobe z MNT pri pridelovanju solate na prostem, portal IVR

Projekti s področja JS v vrtnarstvu
EIP-AGRI: Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba

Varstvo rastlin
Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
Portal Integrirano varstvo rastlin

Sortna lista RS in Skupni katalog sort EU
Sortna lista R Slovenije – sprotni podatki
Skupni katalog sort zelenjadnic – sprotni podatki

Agrometeorološke informacije
Agrometeorološki portal Slovenije
Agencija RS za okolje-agrometeorologija

Dobavitelji za tržno pridelavo zelenjadnic in zelišč (po abecedi)
Agrocasol plus – seme zelenjadnic
Agrotech – seme zelenjadnic
Amarant – ekološko seme zelenjadnic in zelišč
Aspega – sadilni material šparglja, česna in šalotke
Cabo – seme zelenjadnic
Cvetlice Dornig – seme, substrati, gnojila, folije in mreže, oprema in mehanizacija, rastlinjaki…
Maservice – namakanje, folije, oprema in mehanizacija…
Picount – seme zelenjadnic, razmnoževalni material okrasnih rastlin, zaščitna sredstva…
Planta Prelesje – seme in sadike zelenjadnic in zelišč
Predikat – namakanje, folije in mreže, embalaža
Semenarna Ljubljana – seme zelenjadnic in zelišč, substrati
Semina – seme zelenjadnic in zelišč
Zeleni hit – seme in sadike zelenjadnic, namakanje, gnojila, folije, rastlinjaki, biotično varstvo, opraševalci…

Javne službe s področja kmetijstva
Javna služba v poljedelstvu
Javna služba v sadjarstvu
Javna služba v oljkarstvu
Javna služba v vinogradništvu
Javna služba v hmeljarstvu
Javna služba nalog rastlinske genska banke
Javna služba zdravstvenega varstva rastlin
Državna javna služba na osuševalnih in namakalnih sistemih
Javna gozdarska služba
Javna služba strokovnih nalog v živinoreji
Javna služba nalog živalske genske banke
Javna služba na področju veterine
Javna služba v ribištvu
Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS
Javna služba svetovanja v čebelarstvu

Izobraževalne institucije s področja kmetijstva
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
Biotehniška šola, Šolski center Nova Gorica
Biotehniški center Naklo
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Biotehniška šola Maribor
Biotehniška šola Ptuj
Biotehniška šola Rakičan
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Šolski center Šentjur

Ostale institucije in organizacije s področja kmetijstva
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
Mreža za podeželje
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Slovenska zelenjava
Društvo agrarnih ekonomistov
Društvo kmetijske tehnike
Slovensko agronomsko društvo
Društvo za razvoj podeželja
Društvo za varstvo rastlin

Državni organi s področja kmetijstva
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTPR)
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije