Žlahtnjenje fižola – sorte

REGISTRIRANE SORTE
/

SORTE V POSTOPKU REGISTRACIJE

KIS Amand
nizek za stročje
zgoden z visokimi pridelki strok brez niti, rumen, dolg, ploščat
odpornosti IR (srednje odporna): A, BCMV

KIS Silverij
nizek za zrnje
zgoden