Žlahtnjenje fižola – sorte

REGISTRIRANE SORTE

KIS Marcelijan
nizek za zrnje, ne polega
pridelek zgoden do srednji, visok
strok nitast, zelen, srednje dolg, ploščat, raven
seme bež, ledvičaste oblike
prehranska vrednost izboljšana (večja vsebnost beljakovin, maščob, Co in Cr)
toleranca neugodne vremenske razmere
odpornost IR (srednje odporna) BCMNV, Co-6

več informacij

KIS Amand
nizek za stročje
pridelek zgoden visok
strok brez niti, rumen, srednje dolg, ploščat, rahlo ukrivljen
seme črno, jajčaste oblike
prehranska vrednost izboljšana (večja vsebnost Fe in Zn)
toleranca visoke temperature, pomanjkanje vode
odpornost IR (srednje odporna) BCMNV

več informacij

SORTE V POSTOPKU REGISTRACIJE

KIS Silverij
nizek za zrnje
zgoden