Rezultati preskušanja tehnologij pridelave zelenjadnic

ZelenjadnicaLetoRezultati
Čebula2017
Fižol visok za stročje2017
Česen2016
Por2016
Bučke-zaščita po toči 2019
Solata-zaščita po toči2019

Razlaga kratic

= bela/white

RuB = rumenobela/yellowish white

BRu = belorumena/whitish yellow

RuZ = rumenozelena/yellowish green

BZ = belozelena/whitish green

S = siva/grey

Č = črna/black

Rj = rjava/brown

M = modra/blue

Rd = rdeča/red

MZ = modrozelena/bluish green

Rd = rdeča/red

= oranžna/orange

SB = sivobela/greyish white

ORd = oranžnordeča/orange red

SZ = sivozelena/greyish green

Ok = oker/buff

= vijolična/violet

Ru = rumena/yellow

= zelena/green

Razlaga ocen

Kadar v preglednici zaradi pomanjkanja prostora ni navedena razlaga vseh ocen, so za orientacijo stopnjevanja lestvice ocenjevanja navedene le posamezne ocene. Praviloma je lestvica ocenjevanja posameznih lastnosti od 1 do 9.