Žlahtnjenje zelja – predstavitve/objave

NOMINACIJE, NAGRADE

2. nagrada za inovacijo v kmetijstvu 2019, natečaj časnika Finance – Agrobiznis, 2019, Katarina Rudolf Pilih in Borut Bohanec (BF)

Inovacije v kmetijstvu v letu 2019, sodelovanje na natečaju časnika Finance – Agrobiznis, 2019, Katarina Rudolf Pilih in Borut Bohanec (BF)

PREDAVANJA, IZOBRAŽEVANJA

Program žlahtnjenja zelja in predstavitev potencialno zanimivih hibridnih sort, Posvet 7. Zelenjadarske urice, 2013, Katarina Rudolf Pilih (KIS)

REFERATI, ČLANKI, POSTERJI

Uporaba inovativnih pristopov pri žlahtnjenju F1 hibridnih sort kmetijskih rastlin, Simpozij Novi izzivi v agronomiji, 2019, Katarina Rudolf Pilih, Jernej Jakše, Nataša Štajner, Jana Murovec, Borut Bohanec (BF)

INTERVJUJI

Predstavitev nove metode žlahtnjenja, Oddaja Prava ideja RTV SLO, 2020, Katrina Rudolf Pilih in Borut Bohanec (BF)