Žlahtnjenje fižola – predstavitve/objave

PREDAVANJA, IZOBRAŽEVANJA

Žlahtnjenje navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) v smeri agronomsko in prehransko pomembnih lastnosti; Posvet JS v vrtnarstvu, 9. Zelenjadarske urice, 2019, Barbara Pipan in Vladimir Meglič (KIS)

Od genskega vira do novih sort kmetijskih rastlin; Dan očarljivih rastlin, 2019, Eva Blatnik, Barbara Pipan, Peter Dolničar, Jelka Šuštar Vozlič in Vladimir Meglič (KIS)

ČLANKI, REFERATI, POSTERJI

Distribucija odpornostnih genov pri križancih navadnega fižola; Simpozij Novi izzivi v agronomiji, 2021, Barbara Pipan, Teja Krpan, Aljoša Bregar, Lovro Sinkovič, Vladimir Meglič, Kristina Ugrinović in Peter Dolničar (KIS)

Križanja navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) v programu žlahtnjenje novih sort na Kmetijskem inštitutu Slovenije; Simpozij Novi izzivi v agronomiji, 2017, Barbara Pipan, Jelka Šuštar-Vozlič, Vladimir Meglič, Blaž Germšek, Irena Mavrič Pleško in Peter Dolničar (KIS)

Breeding prospective of common bean (Phaseolus vulgaris L.) for Central and South-Eastern European production area; VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes, 2017, Barbara Pipan, Jelka Šuštar-Vozlič, Vladimir Meglič in Peter Dolničar (KIS)

INTERVJUJI

Človeški opraševalci morajo prehiteti naravo; Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, 2018, Barbara Pipan (KIS)