Programi in poročila

Poročila strokovnih nalog, ki so področja dela sedanje Javne službe v vrtnarstvu pokrivale pred letom 2018

Končno poročilo strokovne naloge selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte ter selekcija in ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč za leto 2017

Končno poročilo strokovne naloge žlahtnjenje kmetijskih rastlin v Sloveniji za leto 2016

Končno poročilo strokovne naloge žlahtnjenje kmetijskih rastlin v Sloveniji za leto 2015

Končno poročilo strokovne naloge žlahtnjenje kmetijskih rastlin v Sloveniji za leto 2014