Programi in poročila

Poročila strokovnih nalog, ki so področja dela sedanje Javne službe v vrtnarstvu pokrivale pred letom 2018

Končno poročilo strokovne naloge selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin in vinske trte ter selekcija in ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč za leto 2017