Rajonizacija vrst in preskušanje sort

Rajonizacija vrst in preskušanje sort

Preverjamo možnost pridelave tržno zanimivih vrst zelišč ter vrednost v tujini vzgojenih sort za pridelavo in uporabo v naših razmerah ...
Več
Preskušanje tehnologij

Preskušanje tehnologij

Iščemo in preskušamo tehnološke rešitve za gojenje izbranih vrst zelišč na večjih površinah ...
Več
Predstavitve/objave o pridelavi zelišč

Predstavitve/objave o pridelavi zelišč

Rezultate preskušanj predstavljamo in interpretiramo na ogledih, delavnicah, posvetih in izobraževanjih, v člankih, referatih in posterjih ter v namenskih publikacijah ...
Več