Rajonizacija vrst in preskušanje sort

Preverjamo možnost pridelave tržno zanimivih vrst zelišč ter vrednost v tujini vzgojenih sort za pridelavo in uporabo v naših razmerah.