Žlahtnjenje zelja – postopki žlahtnjenja

Žlahtnjenje hibridnih sort poteka z uporabo tako klasičnih kot novejših biotehnoloških pristopov.  Vključuje pridobivanje čistih linij iz genetsko zelo raznolikega materiala, določanje njihovih kombinacijskih sposobnosti na osnovi medsebojnega križanja in izbiro morfološko najbolj zanimivih hibridov. V preteklih letih smo razvili inovativno metodo, ki nam omogoča hitro pridobivanje velikega števila novih hibridnih sort. Čiste linije pridobimo s postopkom indukcije haploidov s kulturo mikrospor.  Vsem dihaploidnim čistim linijam določimo genetski profil z molekularnimi markerji. Genetsko različne linije (40-50) posadimo v prostorski izolaciji, kjer izvedemo križanje z opraševalci. Poberemo seme iz vsake posamezne rastline. Sledi saditev potomcev v poljskem poskusu ter določanje starševstva izbranim perspektivnim hibridom.

V programu žlahtnjenja zelja pridobivamo tudi nove populacijske sorte, kjer vključujemo dednino domačih avtohtonih populacij in dednino zanimivih tujih sort.


SHEMA ŽLAHTNJENJA HIBRIDNIH SORT ZELJA