Sistem selekcije zelišč

Razvijamo deskriptorje ter sisteme selekcije za izbrana zelišča in aromatične rastline.