Predstavitve/objave o pridelavi zelišč

Rezultate preskušanj predstavljamo in interpretiramo na ogledih, delavnicah, posvetih in izobraževanjih, v člankih, referatih in posterjih ter v namenskih publikacijah.

OB NADALJNJI UPORABI TU ZBRANIH VIROV LE-TE NAVEDITE!

PUBLIKACIJE

Tehnološki list za rožmarin, Barbara Čeh in Nataša Ferant (IHPS)

PREDAVANJA, IZOBRAŽEVANJA

Zelišča, neizkoriščen potencial za povečanje dohodka na malih kmetijah, 25. 9. 2020, Dnevi sejemskih vrtov na Pomurskem sejmu, Gornja Radgona, 25. 9. 2020, Nataša Ferant (IHPS)

ČLANKI, REFERATI, POSTERJI

Preizkušanje sort rožmarina, Hmeljar, 2020, letn. 82, št. 1-12, str. 76-77, Nataša Ferant in Barbara Čeh (IHPS)

Gnojenje rožmarina z različnimi odmerki dušika, Hmeljar, 2020, letn. 82, št. 1-12, str. 77-78, Nataša Ferant in Barbara Čeh (IHPS)

Vpliv lokacije pridelovanja navadnega ožepka (Hyssopus officinalis L.) na pridelek in vsebnost eteričnega olja, Hmeljarski bilten, 2020, št. 27, str. 181-189, Nataša Ferant in Barbara Čeh (IHPS)