Zelenjadarske urice, 16. januar 2024

Tretji torek januarja 2024 smo organizirali 14. posvet Zelenjadarske urice. Osrednja tema predavanj sta bila paradižnik in paprika. Posveta, ki je potekal na sedežu Kmetijskega inštituta v Ljubljani, se je udeležilo več kot 60 slušateljev.

Program

Predstavitve

Vremenske značilnosti let 2023 in 2022 s poudarkom na primernosti za pridelavo paradižnika, Damjana Žnidar in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Sortiment debeloplodnega paradižnika, Mojca Škof in dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Poudarki iz tehnologije pridelave paradižnika, dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof (KIS)

Pregled škodljivih organizmov na paradižniku in predstavitev poskusa zatiranja paradižnikove rjaste pršice (Aculops lycopersici), dr. Marko Devetak (KGZS-Zavod NG)

Vpliv cepljenja in tehnike gojenja na količino in kakovost plodov paprike, dr. Nina Kacjan Maršić in dr. Maja Mikulič Petkovšek (BF)

Huminske kisline pri pridelavi paprike (Capsicum annuum L.), dr. Tilen Zamljen in dr. Ana Slatnar (BF)