Prikaz programa žlahtnjenja in zbirk genskih virov stročnic na Kmetijskem inštitutu Slovenije, 07. julij 2022

Na Infrastrukturnem centru Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije je 7. julija 2022 potekala predstavitev programa žlahtnjenja fižola in mednarodnih zbirk genskih virov stročnic ter rezultatov CRP projekta “sortnost žit in križnic”.

Udeleženci so si lahko v živo ogledali, kako poteka ročno križanje navadnega fižola, spoznali program žlahtnjenja fižola v okviru Javne službe v vrtnarstvu, si ogledali zbirke genskih virov lupine in navadnega fižola, ki jih vrednotimo v okviru mednarodnega projekta H2020 Pulses Increase, ter zbirke kompozitnih genskih virov navadnega in turškega fižola, ki je del evropskega projekta DIVERSILIENCE, financiranega iz mreže CORE Organic ERA-NET.

V popoldanskem delu je sledila predstavitev zaključenega projekta CRP V4-1806: »Vzpostavitev sistema uporabe DNA markerjev za genetsko identifikacijo pri preverjanju sortne pristnosti in čistosti pomembnejših vrst žit in križnic kot osnova za kakovostno pridelavo semenskih posevkov ter varno in kakovostno pridelano hrano in krmo«. Več o projektu https://www.kis.si/CRP_1/CRP_DNA_1/

Zaključna publikacija Metode, postopki in rezultati preverjanja sortne pristnosti žit in križnic (.pdf)