Prikaz poskusov z zelenjadnicami na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota, 12. julij 2023

V toplem julijskem dnevu smo sodelavke Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota in Kmetijskega inštituta Slovenije predstavile poskuse, ki jih pri zelenjadnicah v okviru Javne službe v vrtnarstvu izvajamo na poskusnih poljih v severovzhodni Sloveniji, tj. v Ivancih pri Janezu Zadravcu, v Gradišču pri Tišini pri Dragu Sercu in na sedežu Zavoda Murska Sobota. Ogledali smo si sortni poskus z zgodnjim zeljem, poskus terminske setve nizkega fižola za zrnje in sortni poskus s paradižnikom, predstavili pa smo tudi prve rezultate sortnega poskusa s prezimno čebulo in poskusa tehnoloških ukrepov za zmanjšanje sprejema kadmija v zelenjadnice. Sodelavke Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki sodelujejo pri vodenju varstvenih ukrepov v prikazanih poskusnih posevkih, so predstavile paradižnikovo rjasto pršico in možne ukrepe varstva, predstavljena pa je bila tudi problematika uši na paradižniku. Več informacij o predstavljenih poskusih in nekatere rezultate le-teh najdete v Gradivu za udeležence.