Prikaz poskusov z zelenjadnicami na Kmetijskem inštitutu Slovenije, 01. september 2022

Na prvi šolski dan smo na Kmetijskem inštitutu Slovenije predstavili poskuse, ki jih pri zelenjadnicah v okviru Javne službe v vrtnarstvu izvajamo na poskusnih poljih v Jabljah. Ogleda se je udeležilo več kot 60 obiskovalcev, ki smo jim predstavili sortni poskus debeloplodnega paradižnika, izkušnje z uporabo biorazgradljivih vrvic pri paradižniku in visokem fižolu, uporabo meglilnikov v zaščitenih prostorih, dosedanje rezultate poskusa terminske setve nizkega fižola za zrnje, rezultate sortnih poskusov s česnom v letih 2021 in 2022, izkušnje z uporabo biorazgradljivih folij in dosedanje rezultate sortnih poskusov z visokim fižolom za zrnje. Ob zaključku so lahko obiskovalci poskusili sorte paradižnika in sorte visokega fižola za zrnje ter jih tudi ocenili. Več informacij o predstavljenih poskusih in nekaterih rezultatih le-teh najdete v Gradivu za udeležence.