Napovednik 2024

16.
januar 2024

14. Zelenjadarske urice, Posvet JS v vrtnarstvu
Javna služba v vrtnarstvu, Kmetijski inštitut Slovenije
KIS, Ljubljana

23.
januar 2024

Posvet Biotično varstvo zelenjadnic
Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjadnic
Mala Pirešica 10, 3301 Petrovče

06.

februar 2024

Dan integriranega varstva vrtnin 2024 (vabilo)

UVHVVR - Integrirano varstvo rastlin
splet

07.

februar 2024

Zelenjadarski posvet Primorske (prijava)
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod NG
Livade 6a (InnoRenew CoE.), Izola

marec 2024

23. Občni zbor Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave

05. in 06.

marec 2024

Posvetovanje o varstvu rastlin
Združenje za za varstvo rastlin Slovenije
Bohinjska Bistrica


09. in 10.
maj 2024

16. DNEVI ODPRTIH VRAT Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin

Javna služba v vrtnarstvu, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Žalec

11.

junij 2024

Prikaz poskusov IC Ptuj

Javna služba v vrtnarstvu in Javna služba zdravstvenega varstva rastlin,

KIS in KGZS Zavod Nova Gorica in Zavod Maribor

Ptuj

začetek

septembra 2024

Prikaz poskusov ŠCNG - BIOS

Javna služba v vrtnarstvu, ŠCNG - BIOS

Šempeter pri Gorici

24. do 29.

avgust 2024

Sejem AGRA

Pomurski sejem

Gornja Radgona

03.

december 2024

Lombergarjevi dnevi, 6. Zelenjadarski posvet

KGZS-Zavod Maribor

Maribor