Prikaz programa žlahtnjenja in zbirk genskih virov stročnic, 07. julij 2022

Vabimo na predstavitev programa žlahtnjenja navadnega fižola v okviru Javne službe v vrtnarstvu z ogledom ročnih križanj in žlahtniteljskih materialov ter zbirk genskih virov lupine in navadnega fižola s celega sveta, ki jih za namene H2020 projekta INCREASE vzgajamo, vrednotimo in razmnožujemo na KIS in zbirke kompozitnih genskih virov navadnega in turškega fižola, ki jo na KIS vrednotimo v sklopu projekta COREorganic ERA-Net DIVERSILIENCE.
V popoldanskem času se bo program nadaljeval s predstavitvijo rezultatov projekta CRP “Vzpostavitev sistema uporabe DNA markerjev za genetsko identifikacijo pri preverjanju sortne pristnosti in čistosti pomembnejših vrst žit in križnic kot osnova za kakovostno pridelavo semenskih posevkov ter varno in kakovostno pridelano hrano in krmo”.

Program prikaza najdete v VABILU.