Dijakinji BIC Ljubljana prejeli Krkino nagrado za nalogo opravljeno v okviru Javne službe v vrtnarstvu

Na razpisu za 52. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge sta se izkazali gimnazijki iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki sta pod mentorstvom naših sodelavk Kmetijskega inštituta Slovenije prejeli letošnjo Krkino nagrado. Živa Vilfan in Nina Malovrh sta svoje projektno delo z naslovom Analiza prisotnosti odpornostnih genov pri križancih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.) izvedeli v genetskem laboratoriju Kmetijskega inštituta Slovenije, v sklopu Javne službe v vrtnarstvu pod mentorstvom dr. Barbare Pipan in Teje Krpan.

Nagrajenima dijakinjama in mentoricama čestitamo!