Dijaki prejeli kar 2 Krkini nagradi za nalogi opravljeni v okviru Javne službe v vrtnarstvu

Na razpisu za 52. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge so se, z nalogami opravljenimi v sklopu Javne službe v vrtnarstvu, izkazali gimnazijki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in gimnazijec II. gimnazije Maribor. Živa Vilfan in Nina Malovrh sta svoje projektno delo z naslovom “Analiza prisotnosti odpornostnih genov pri križancih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.)” izvedeli v genetskem laboratoriju Kmetijskega inštituta Slovenije pod mentorstvom dr. Barbare Pipan in Teje Krpan. Tim Šinko je svojo nalogo “Količina in kakovost pridelka vrtne solate (Lactuca sativa L.), pridelane na hidroponski in talni način v jesenskem času” opravil na Biotehhniški fakulteti UL pod mentorstvom prof. dr. Nine Kacjan Maršić, Vesne Hojnik in Anite Mustač.

Nagrajenim dijakom in mentoricam čestitamo!