22. Občni zbor Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave

Občni zbor bo izpeljan na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja ZOOM. V okviru občnega zobra bosta tudi zanimivi predavanji, več v vabilu.